dr JOANNA SARBIEWSKA

Pani dr Joanna Sarbiewska, adiunkt w Katedrze Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej Instytutu Badań nad Kulturą Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się filozofią kultury, filmu i mediów w perspektywie fenomenologicznej i (post)sekularnej (via negativa). Autorka książki Ontologia i estetyka filmowych obrazów Wernera Herzoga (2014) oraz wielu artykułów naukowych. Nakręciła film Oglądy, oparty na motywach opowiadania Pokój Jean-Paula Sartre’a. Pani Joanna jest również prezesem gdańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. W latach 2012-2014 wiceprezes Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego.

TEMAT PRELEKCJI:

O postrzeganiu, o ontologii i estetyce filmowych obrazów